Simba

Diskantti

Näppäinmäärä20

Soivia ääniä20 g-d

äänikerrat1

Casotto

Rekisterit

Leukarekisterit

Melodiabasso

Soivia ääniä16

äänikerrat1

Rekisterit

Standardibasso

Bassonäppämiä

äänikerrat

Rekisterit

Mitat ja hinta

Mitat24x25,5 cm

KieletCommercial

Paino2,5

Korkeus

Hinta0 €

« Melodiabassomallit

 DSC7243 Simba20-16low
sivu Simba